Muista verenpaineen säännöllinen mittaus
Muista verenpaineen säännöllinen mittaus

Erittäin laajaan aineistoon perustuvan suomalaisen tutkimuksen mukaan äidin raskaudenaikainen korkea verenpaine voi altistaa lapsen mielenterveysongelmille ja tarkkaavaisuushäiriöille. Korkean verenpaineen äitien lapsilla oli myös kielellinen oppiminen ja matemaattinen päättelykyky heikompi kuin normaalin verenpaineen äideillä.

Tutkija Soile Tuovisen mukaan korkea verenpaine raskausaikana kasvattaa lapsen riskiä aikuisiän mielenterveyshäiriöihin noin 20 prosenttia ja heikentää näiden lasten päättelykykyä.